Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012

Δημιουργώντας τους αυριανούς αστέρες του ποδοσφαίρου – Ακαδημίες AJAX

http://www.nytimes.com/2010/06/06/magazine/06Soccer-t.html?pagewanted=3&_r=1&emc=eta1