Σάββατο 28 Απριλίου 2012

ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ - ΔΕΥΤΕΡΑ 30/4

ΤΜΗΜΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΕ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. 1996 ΕΩΣ 2001ΔΕΥΤΕΡΑ 19:00-20:30ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΩΝ ΜΕ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. 2002 ΕΩΣ 2004

ΔΕΥΤΕΡΑ 17:30-18:45