Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012 - 2013»


Από την Ε.Π.Σ. Πιερίας γίνεται γνωστό στα σωματεία ότι οι προθεσμίες των εγγραφών, μετεγγραφών και αποδεσμεύσεων των ποδοσφαιριστών για τη ποδοσφαιρική περίοδο 2012 – 2013 έχουν ως εξής:
1.- Οι μετεγγραφές των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών γίνονται από 1-7-2012 μέχρι και 31-8-2012.
     Κάθε σωματείο δύναται να αποκτά με μετεγγραφή από 1-1-2013 έως 31-1-2013 μέχρι δύο (2) ποδοσφαιριστές.
2.- Οι υποσχετικές των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών γίνονται από 1-7-2012 μέχρι και 31-7-2012.
3.- Οι αποδεσμεύσεις των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών γίνονται από 1-7-2012 μέχρι και 31-7-2012.
4.- Οι επανεγγραφές των ελεύθερων ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών σε ερασιτεχνικά σωματεία γίνονται από 1-9-2012 μέχρι και 30-9-2012 και από 1-1-2013 έως και 31-1-2013.
5.- Οι πρώτες εγγραφές ποδοσφαιριστών σε ερασιτεχνικά σωματεία γίνονται από 1-9-2012 μέχρι και 31-12-2012 και από 1-2-2013 έως και 15-5-2013.
6.- Ποδοσφαιριστές ερασιτεχνικών σωματείων των οποίων η ομάδα δεν κατήλθε να αγωνισθεί σε δύο (2) συνεχείς αγωνιστικές περιόδους στα τοπικά πρωταθλήματα, δύναται να εγγραφούν κατά τα χρονικά διαστήματα από 1-9-2012 έως και 30-9-2012 και από 1-1-2013 έως και 31-1-2013, ως ελεύθεροι ποδοσφαιριστές σε άλλο ερασιτεχνικό σωματείο προσκομίζοντας πλέον των δικαιολογητικών και βεβαίωση της οικείας ένωσης όπου θα βεβαιώνεται ότι το σωματείο δεν αγωνίστηκε στις περιόδους αυτές..
7.- Ποδοσφαιριστές οι οποίοι μετακινούνται και διαμένουν για διάφορους λόγους (σπουδών, εργασίας κ.τ.λ.) πάνω από διακόσια (200 χλ) χιλιόμετρα και το σωματείο στο οποίο ανήκουν δεν τους χορηγεί προσωρινή μετεγγραφή ή αποδέσμευση, υποβάλουν αίτηση προσωρινής μετεγγραφής ή αποδέσμευσης στην αρμόδια Επιτροπή Ιδιότητας – Μετεγγραφών της Ε.Π.Ο. εντός καταληκτικής προθεσμίας από 1-10-2012 μέχρι και 31-10-2012.
8.- Για περισσότερες πληροφορίες στην γραμματεία της Ε.Π.Σ. Πιερίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 23510-27565 & 23510-47143.